Kadim şehir Bayburt’ta Kenan Yavuz Kültür evini ziyaret ederek asırlar öncesine gidip, zamanda yolculuk yapabilir, Baksı Müzesine giderek geçmişle geleceğin aynı çatı altında nasıl harmanlandığına şahit olabilir, Bayburt kalesine çıkarak şehre tepeden bakarak o derin tarihi dokuyu iliklerinize kadar hissedebilirsiniz.


Elbette Bayburt’un tarihi ve kültürel dokusu sadece yukarıda sayılan yerlerden ibaret değil. Hazırsanız Bayburt’ta gezilecek diğer yerlerin detaylı tanıtımına geçelim.

Kenan Yavuz Kültür Evi


Eski adı Loru yeni adıyla Beşpınar köyünde bulunan Kenan Yavuz Kültür evi tamamen Kenan Yavuz’un katkıları ve finansmanıyla yapılmış bir yerdir. Kenan Yavuz Kültür evi içerisinde 100-200 Yıl önce kullanılan tarım aletleri, eski Bayburt köy evi, su değirmeninin yanısıra Tarım ve kırsal yaşam müzesi bulunmaktadır. Müze içerisinde “Tarımla başlayan medeniyetin izleri sürülüyor. Anadolu ve Türk tarımının geçtiği evrelere ışık tutan müze, geçmişte kullanılan fakat günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş farklı tarım aletleri ve makinelerinin hem gelecek nesillere aktarılmasını hem de korunmasını amaçlıyor.


Traktör, biçerdöver, ot makinesi, kağnı, karasaban, öküz pulluğu, düven, tırpan, orak gibi eski tarım aletleri ve makinelerinin yanı sıra, hububatın işlenmesi aşamasında kullanılan bütün araç gereçler, Anadolu'da kullanılan mutfak gereçlerinin tamamı ve zanaatkârların el aletleri hikayeleri ile birlikte müzede sergileniyor. Bu eserlerin müze envanterine alınması, tarım ve kırsal yaşam kültürünün tanıtılması ve kültür hayatımıza zenginlik katması açısından büyük değer taşıyor.


Yaklaşık 13 asırdır tarım yapılan topraklarda bir tarih yolculuğuna çıkaran müze, gelecekte görsel ve işitsel araçlarla da desteklenerek; tehlike altında olan biyoçeşitliliğin insanlığın gündemine tekrar alınmasını sağlayacak.


Baksı Müzesi

Eski adı Baksı yeni adıyla Bayraktar köyünde Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından yapılan ve son yıllarda Bayburt’un tanıtılmasında en önemli turistlik değerlerden biri olan Baksı müzesi sıradışı mimarisi ile dikkatleri çekmektedir.


Bayburt’a yolu düşenlerin mutlaka gidip görmesi gereken Müze çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer vermektedir. Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük bir araziye yayılmaktadır.


Aydıntepe Yeraltı Şehri


Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yer alan kent , tüf içerisinde , yüzeyden 2-2,5 metre derinde başka yapı malzemesi kullanmadan ana kayaya oyulmuş galeriler , tonozlu odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş mekanlardan oluşmaktadır .


Yaklaşık bir metre genişliğinde ve 2 ile 2,5 metre yüksekliğinde tonoz örtülü galeriler yer yer her iki yana genişlemektedir . (3 x 8 Metre ) Kareye yakın planlı odalar bu mekana açılmaktadır. Ayrıca gözetleme mekanlarının oluşturduğu havalandırma amaçlı konik biçimdeki deliklerin , galeri odalarını aydınlatmak için duvarlara delik açıldığı gözlenmektedir . Halen kazı çalışmaları devam edilen kent hakkında şu an ileri sürülen iki görüş; Mevcut olup , bunlardan biri ; bu kentin , bölgede daha önce sözü edilen Halde şehrine ait olduğu , Halde’nin “Khalde” olduğu eski ismi Hart (Aydıntepe) olan ilçenin isminin de “Halt” dan geldiği görüşü mevcuttur .


Diğer görüşe göre ; Hart’ta bu yer altı kentinden başka Geç Roma Erken Bizans devirleri arasında yer alan bir mezarın ortaya çıkarılması , Hıristiyanlığın henüz yerleşmediği bir devirde bu bölgenin bir sığınak teşkil ettiği , Romalılar tarafından kovulan ilk Hıristiyanların bu bölgeye geldikleri ve sığındıkları , yer altı kentinde bu Erken Hıristiyanlık dönemine ait olabileceğidir.


Demirözü Barajı

Yapılış amacı tarım arazilerin sulaması olan Demirözü barajı Belediyenin girişimiyle turistlik bir alan haline getirilmiştir. Baraj yerleşkesinde kurulan kayı obası çadırları yerleşkeye ayrı bir egzotik hava katmaktadır. Kayı obası çadırından yapılan lokantalarda Barajda avlanan balıklar pişirilerek servis edilmektedir. Yerleşkede bulunan gemi ile turistler 20-30 dakikalık turlarla barajı gezmektedir. 2018 Yılında Baraj Bayburt’a gelen turist sayısında patlamaya neden olmuştur.

Sırakayalar Şelalesi


Sırakayalar Şelalesi Bayburt il merkezinde yer almaktadır. Muhteşem Karadeniz güzelliklerinin yer aldığı şelale harika manzarası ile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaktadır. Karadeniz’in en güzel mekanları arasında yer alan Şelale çevresinde yer alan mesire alanlarında yaz aylarında yöre halkı tarafından büyük kalabalıklar oluşturur.


Yeşillikler arasından süzülen suyun yere düşüşü ve muhteşem görüntüsü sizi adeta büyüleyecek güzelliktedir. Sırakayalar Şelalesi etrafında yer alan kamp alanlarını da yine yaz aylarında rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İl Merkezinden uzak bölgede yer alan muhteşem doğası ile harika vakitler geçirebileceğiniz doğa harikası bu yeri muhakkak ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

Helva Köyü Buz Mağarası

Bayburt’un en güzel mağara oluşumlarından biri olan Buz Mağarası, il merkezine yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta bulunan Helva Köyü’nde yer alıyor.


Helva Köyü Buz Mağarası’nı gezmek, keşfetmek, buradaki sarkıt ve dikitlere şahit olmak farklı bir dünyada soluk aldığınızı hissettirecek. Buz Mağarası, yöre halkı tarafından soğuk hava deposu olarak kullanılmış zaman zaman.


Bayburt Kalesi 

Zigana ve kop dağlarından aşılarak ulaşılan Bayburt kalesi aynı zamanda Karadeniz’i Basra körfezine bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunmaktadır.


Bu yolu izleyen her seyyahın uğradığı kalenin adı, önem, ihtişamı ve günlük yaşamıyla ilgili pek çok bilgi mevcuttur. Şehrin kuzeyinde yalçın kayalar üzerinde inşa edilmiş olan kalenin kimler tarafından yapıldığı kesinlikle yapıldığı bilinmemektedir. İlk yapının Ermenilere ait olduğu öne sürülse de, Bağrat sülalesi zamanında (885 – 1044) varlığından söz edilen Bayburt Kalesi’nin çok daha önce miladın ilk yüz yıllarında mahalli prens ve mücadele rinde rol oynadığı anlaşılmaktadır.


Khorenli Movses’den öğrenildiğine göre Bağrat’ların geliştikleri devrede 1. asırda Bağrat’lı Piurad oğlu “Senbad” (Asbed) süvari başbuğu ve batı ordusu başkumandanı olarak atabeyliğini yaparak kurduğu hükümdar çocuklarını kendi müstahkem yerleri olan “Pepert” yani Bayburt Kalesi’ne 58 yıllarından önce kurulduğu ortaya çıkmaktadır. Kale Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Kommenos hakimiyetlerinde kalmıştır.


Zengin bir tarihe sahip olan Bayburt Kalesi’nin bir çok defa onarım gördüğü duvarlarında görülen farklı inşaat ve tarihi kaynaklardan anlaşılmaktadır. Buna göre Selçuklu hükümdarı II.Kılıçarslan’ın oğlu ve Erzurum Meliki olan Tuğrul Şah (Ö.622/1225) özellikle Trabzon İmparatorluğu’ndan gelecek saldırılara karşı müstahkem bir mevki olan bu kaleyi âdeta yeniden inşa ettirmiştir. Kale üzerinde bu yapımı belgeleyen 20 adet Arapça kitabe mevcuttur . Daha çok kapılarla şehre bakan cephelerdeki burçlarda yoğunlaşan kitabelerin 17. si Tuğrul Şah dönemi 1 adeti Kanûnî dönemi diğer iki adeti okunamamıştır . Bir müddette Akkoyunlular’ın elinde kalan kale 1514 yılında Osmanlılara intikal ettikten sonra Kanûnî Sultan Süleyman ve III. Murat dönemlerinde de büyük onarımlar görmüştür .


1647’de Bayburt’u ziyaret eden Evliya Çelebi kale içinde 300 evlik bir mahalle ile Ebü’l Feth Camii’nin bulunduğu yazmaktadır. Zaman zaman işgal ve tahribata uğrayan kale en son olarak 1828 Osmanlı – Rus savaşı sırasında Ruslar tarafından büyük çapta tahrip edilmiştir . Ayrıca bu kaleye “Çinimaçin” kalesi de denilmektedir. Kaleye bu ismin verilmesine sebep olan çini süslemelerdir. Bunların dış yüzeylerinde tezyinat olarak mor ve yeşil renkli firuze çiniler kullanılmıştır.


Gerek savaşlar, gerekse tahribat yüzünden bu gün bu çinilerden eser kalmamıştır. Bayburt Kalesi, Dede Korkut hikayelerinden “Kam Büre Oğlu Bamsı Beyrek Boyunu Beyan Eder” adını taşıyan hikayede Beyrek (Bey Böyrek veya Bamsı Böyrek)’in fethedip ün kazanmak için yola çıktığı kaledir.